Actieplan Jeugdwerkloosheid

Stichting Desalniettemin valt onder Actieplan Jeugdwerkloosheid (2016-2017): een regionale samenwerking tussen UWV en 15 gemeenten in de regio Midden-Utrecht. Samen blijven we ons inzetten om jongeren aan een baan, stage of leerwerkplek te helpen. Want het werk is nog niet klaar. Er zitten nog altijd 1500 jongeren in de bijstand en 3000 jongeren staan ingeschreven als werkzoekend.

Speerpunten
Samen zetten we in op de volgende speerpunten:
1. Jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt;
2. Jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in combinatie met een opleiding;
3. Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt.

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid voor jou
Het actieplan wil jou heel graag helpen met het vinden van een baan, opleiding of leerwerkplek. Maar dat kunnen we niet alleen, daarom zijn er initiatieven die ons daarbij helpen. Dit zijn allemaal professionals die werken met jongeren zoals jij. Zij weten precies hoe ze jou het beste kunnen helpen